+420 376 312 754

Advokát JUDr. Miroslav Mlčák

Advokát JUDr. Miroslav Mlčák – to je vstřícný přístup, porozumění, diskrétnost a především odbornost.

Ve své advokátní kanceláři poskytuji právní služby jak podnikatelům, tak i běžným občanům. Mou hlavní činností je právní poradenství a obhajoby v různých oblastech práva, zajišťuji služby týkající se sepisování různých typů smluv a zastupuji klienty v přestupkových řízeních.

Poradenství Vám rád poskytnu jak v sídle mé kanceláře v Klatovech, tak u Vás doma v jakékoli denní či noční době po dohodě. Mám navázanou kvalitní spolupráci s daňovým poradcem, geodetem, odhadcem nemovitostí i soudním exekutorem a rád Vám jejich služby zprostředkuji.

Nabídka mých právních služeb

  • obchodní právo – právní agenda obchodních společností a družstev, vymáhání splatných pohledávek, daňové právo
  • občanské právo – smluvní převody nemovitostí, řešení sousedských sporů, spory o určení vlastnictví, dědické právo
  • rodinné právo – úprava poměrů k nezletilým dětem, rozvody manželství, majetkové vypořádání společného jmění manželů
  • pracovní právo – kompletní pracovní vztahy dle zákoníku práce
  • trestní právo – obhajoba obviněných z trestných činů, zastupování poškozených
  • zastupování před soudy a správními úřady
Advokát Klatovy

Kontaktujte advokáta v Klatovech

Sídlo JUDr. Mlčáka

Pod Hůrkou 758, 339 01 Klatovy
+420 376 312 754
i
IČ: 66245885

Navštivte mou advokátní kancelář v Klatovech